Privacy Policy

De Spelshow

Disclaimer en privacyverklaring De Spelshow

Disclaimer

De Spelshow (Kamer van Koophandel 56926413) verleent u hierbij toegang tot www.despelshow.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Lasergame Uitje en derden zijn aangeleverd. Lasergame Uitje behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.despelshow.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Spelshow. 

Prijzen

De prijzen die genoemd staan op de website zijn indicatie prijzen. U kunt vrijblijvend een prijsaanvraag doen en u ontvangt binnen 24 uur reactie. Alle prijzen zijn excl. BTW. Lees onze algemene voorwaarden. 

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.despelshow.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lasergame Uitje. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.despelshow.nl onder voorbehoudt van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Spelshow. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Spelshow, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Lasergame Uitje behoudt zich alle rechten, auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze internetsite getoonde informatie, waaronder alle logo's, teksten en grafisch materiaal. Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken, te verspreiden en/of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van De Spelshow. 

Privacyverklaring

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die Lasergame Uitje aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Lasergame Uitje acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, www.despelshow.nl.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 01-06-2023

Contactgegevens De Spelshow:

 • De Spelshow
 • Oranjerie 1
 • 7271 BW te Borculo
 • KvK nummer: 56926413
 • Telefoon: 0630537827
 • E-mail: info@venevents.nl

De Spelshow gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt doormiddel van het invullen van het contactformulier op onze website of rechtstreeks een e-mail stuurt. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van zakelijke contacten
 • Het opmaken van een offerte
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

De genoemde persoonsgegevens worden bewaard voor zolang de zakelijke relatie voortduurt en in de financiële administratie gedurende de door de discus voorgeschreven bewaartermijn.

Rechten van de klant

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wil, kunt u direct contact met ons opnemen. Wij zorgen ervoor dat wij u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten wij uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die wij over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wil dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. Wij zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan heeft uw altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij slaan ook de persoonsgegevens van ons personeel op in ons archief en deze worden verwijderd nadat het dienstverband is afgelopen. 

Delen met anderen

Wij zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor
 • Encryptie van data
 • Pseudonimiseren van data
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen
 • Controle van erkende autorisaties